Events

 
 
 

מפגש עם קרן תמרי, מרצה בתחום רב תרבותיות וארגונים גלובליים

יוני 8, 2022

הסטודנטים נפגשו עם עם קרן תמרי, מנחה ויועצת ארגונית בתחום בתחום התקשורת הבינתרבותית. למפגש בנושא  Developing a Global Mindset  עולם העסקים מייצר לארגונים ויזמים אינסוף הזדמנויות מעבר לים. הזדמנויות אלו דורשות מאיתנו לנהל ממשקי עבודה מגוונים ורבים עם שותפים, לקוחות, קולגות או משקיעים מתרבויות שונות משלנו. כדי להצליח בכך עלינו לפתח מערך של תפיסות, התנהגויות וכישורים בינתרבותיים, לגשר על פערים תרבותיים ולייצר את התפיסה אותה אנו רוצים בקרב השותפים עמם אנו באים במגע.

 

 

 

Back to index