מועמדים

תהליך המיון

 
 
 

תהליך המיון והסינון הקפדני של המועמדים לתוכנית לפידים נועד לאתר את הסטודנטים המתאימים ביותר, שמתקיים בהם השילוב בין אינטליגנציה גבוהה, יכולת למידה והעמקה ויכולות אישיות גבוהות – מנהיגותיות, תקשורתיות ואחרות.
שלבי תהליך המיון בתוכנית לפידים:

  • פנייה יזומה על ידי הנהלת תוכנית לפידים אל סטודנטים מצטיינים בעלי הישגים יוצאי דופן אשר סיימו סמסטר ראשון או שני בלימודים בפקולטה למדעי המחשב במסלולים השונים
  • מיון ראשוני בהסתמך על הישגים אקדמיים וציונים בקורסים שנלמדו עד כה
  • שאלון אישי
  • מבחני מצב לבחינת אישיות ומנהיגות בפני אתגרים המחייבים שיתוף פעולה
  • ראיון אישי