מועמדים

קורסים בתוכנית

 
 
 

על המשתתפים בתוכנית לסיים את כל דרישות הלימודים באחד ממסלולי הלימוד בפקולטה (כולל תוכניות משולבות), ולפחות 12 נק' בתחום היזמות והניהול. כמו כן, עליהם להשתתף בפעילויות מיוחדות של התוכנית, ובכלל זה סיור לימודי בתעשייה במשך כשבועיים בכל קיץ.

12 הנקודות ייבחרו מהרשימה הבאה או לפי תאום עם מרכז התכנית:

 

 • 094222
הנדסת מערכות מבוססות מודלים 3.5 נק'
 • 094423
מבוא לסטטיסטיקה 3.5 נק'
 • 094564
מבוא לניהול פיננסי 2.5 נק'
 • 094591
מבוא לכלכלה 3.5 נק'
 • 094815
הכנת תכנית עסקית מלאה למסחור 3 נק'
 • 094816
שיווק למיזמים טכנולוגיים 2 נק'
 • 094821
חשבונאות פיננסית וניהולית 3.5 נק'
 • 095605
מבוא לפסיכולוגיה 2.5 נק'
 • 096211
מודלים למסחר אלקטרוני 3.5 נק'
 • 096617
חשיבה וקבלת החלטות 2.5 נק'
 • 096807
יזמות חברתית 3.5 נק'
 • 097317
תורת המשחקים השיתופיים 2.5 נק'
 • 097800
עקרונות השיווק 3.5 נק'
 • 214909
בעיות במדעי המחשב 2- כישורים רכים 2 נק'
 • 236700
תיכון תוכנה 3 נק'
 • 324864
יזמות 1 1 נק'
 • 324442
משפט העבודה בישראל 2 נק'
 • 324520
יזמות עסקית 2 נק'
 • 324527
יסודות היזמות 2 נק'
 • 324528
מנהיגות יזמית 2 נק'