Events

 
 
 

מפגש פתיחת סמסטר אביב עם פרופ' עדה יונת, זוכת פרס נובל לכימיה לשנת 2009

מרץ 24, 2021

הסטודנטים נפגשו עם פרופ' עדה יונת, ביוכימאית ישראלית המתמחה בקריסטלוגרפיה של חלבונים. מחקריה עוסקים במבנהו ובפעולתו של הריבוזום. יונת היא כלת פרס נובל לכימיה לשנת 2009, במשותף עם ונקטרמן רמאקרישנן ותומאס סטייץ, "על מחקריהם שתרמו להבנת המבנה והתפקיד של הריבוזום". במפגש סיפרה פרופ' ליונת לסטודנטים על מחקרה פורץ הדרך על מבנה הריבוזום ושיתפה בסיפורה האישי ועל האתגרים בדרך להצלחה

Back to index