Candidates

Program Courses (Hebrew)

 
 
 

על המשתתפים בתוכנית לסיים את כל דרישות הלימודים באחד ממסלולי הלימוד בפקולטה (כולל תכניות משולבות), ולפחות ארבעה קורסים בתחום היזמות והניהול. כמו כן, עליהם להשתתף בפעילויות מיוחדות של התוכנית, ובכלל זה סיור לימודי בתעשייה במשך כשבועיים בכל קיץ.

ארבעת הקורסים יבחרו מהרשימה הבאה או לפי תאום עם מרכז התוכנית:

094591 – מבוא לכלכלה

094820 – מבוא לחשבונאות

094564 – מבוא לניהול פיננסי

096502 – מימון חברות

094423 – מבוא לסטטיסטיקה

095605 – מבוא לפסיכולוגיה

097800 – עקרונות השיווק

094816 – שיווק למיזמים טכנולוגיים

096617 – חשיבה וקבלת החלטות

096807 – יזמות חברתית

214909 – בעיות במדעי המחשב 2 – כישורים רכים

236270 – ניהול פרויקטי תוכנה

096815 – יזמות וקניין רוחני

097317 – תורת המשחקים השיתופיים

094814 – היבטים משפטיים ופיננסים ביזמות טכנולוגית

324864 – יזמות 1

324442 – משפט העבודה בישראל

 

מבוא לסטטיסטיקה 94423 3.5
מבוא לניהול פיננסי 94564 2.5
מבוא לכלכלה 94591 3.5
שיווק למיזמים טכנולוגיים 94816 2
מבוא לפסיכולוגיה 95605 2.5
מודלים למסחר אלקטרוני 96211 3.5
חשיבה וקבלת החלטות 96617 2.5
יזמות חברתית 96807 3.5
תורת המשחקים השיתופיים 97317 2.5
עקרונות השיווק 97800 3.5
בעיות במדעי המחשב 2 – כישורים רכים 214909 2
תיכון תוכנה 236700 3
יזמות 1 324864 1
משפט העבודה בישראל 324442 2
יזמות עסקית 324520 2
יזמות בארגונים התפתחות ומגמות 324521 2
היבטים משפטיים ביזמות עסקית 324540 2
מבוא ליזמות חשיבה עיצובית 324247 2
מסע להייטק, מסע אל תוך חברות הייטק הגלובלי 324542 2
תורת המשחקים והתנהגות כלכלית 96570 3.5