מועמדים

שאלות ותשובות

 
 
 

להלן מספר שאלות נפוצות בנושא תוכנית לפידים עם תשובותינו המפורטות:

 • הפנייה להצטרף לתוכנית נעשית באופן יזום ע"י הפקולטה למדעי המחשב. סטודנטים שיוכיחו עצמם כמתאימים לתוכנית על סמך הישגים יזומנו להשתתף בהליך המיונים לתוכנית.

 • בסיום התואר מוענקת לבוגרי התוכנית תעודת המעידה על השתתפות בתוכנית מטעם הפקולטה.

 • חברות התומכות בתוכנית לפידים מפרסמות משרות סטודנט מעת לעת וישמחו לבחון מועמדות של סטודנטים בתוכנית.

 • הסטודנטים בתוכנית זוכים למלגה חודשית כל עוד אינם מקבלים מלגה אחרת מטעם הטכניון ואינם עובדים מחוץ לטכניון. סטודנטים אשר השתלבו בהוראה ובמחקר בטכניון ימשיכו לקבל מלגת מחיה חודשית. המלגה מתקבלת בראשית כל חודש, החל מחודש אוקטובר ועד לחודש יולי.

 • הסטודנטים בתוכנית זוכים לפטור מלא משכר לימוד.

 • במהלך השנה מתקיימים מפגשים עם אנשי מפתח בתעשייה, יזמים ואנשי מקצוע לטובת העשרה בתחומים שונים. בחופשת הקיץ מתקיימים מפגשים בחברות התומכת בתוכנית במהלכם נחשפים הסטודנטים הן למחקר ופיתוח מתקדם והן להיבטים ניהוליים. ההשתתפות בפעילויות הללו הינה בגדר חובה. מעבר לפעילויות אלה הסטודנטים בתוכנית מוזמנים להשתתף במפגשים ובפעילויות נוספות שנערכות על ידי המרכז ליזמות.

 • את רשימת הקורסים המוכרים ניתן למצוא בתוכנית הלימודים לתואר הראשון הנמצאת באתר הפקולטה למדעי המחשב. סטודנט המעוניין לקחת קורס שאינו מופיע ברשימה נדרש לפנות להנהלת התוכנית לקבלת אישור.

 • המשתתפים בתוכנית נדרשים לעמוד בכל דרישות הלימודים לתואר מוסמך באחת התוכניות הארבע שנתיות או באחת מתוכניות התואר הכפול, ולפחות ארבעה קורסים בתחום היזמות והניהול. כמו כן, עליהם להשתתף בפעילויות מיוחדות של התוכנית, כולל פעילות בתעשייה (סיורים, מפגשים והעשרה) במהלך חופשות הקיץ, לפרק זמן של עד שבועיים.

 • בכל שנה מתקבלים כשישה סטודנטים לתוכנית.

 • אין צורך להתכונן לתהליך המיונים. המבחנים מיועדים לאיתור יכולות ותכונות אישיותיות כגון מנהיגות, עצמאות ויזמות, ולנבא בעזרתן רמת התאמה לתוכנית.

 • במהלך האביב הנהלת התוכנית פונה אל סטודנטים בעלי הישגים יוצאי דופן שסיימו סמסטר אחד או שני סמסטרים של לימודים בפקולטה למדעי המחשב. המועמדים ידרשו להשיב על שאלון אישי. לאחר מכן יזומנו המתאימים למיונים שיכללו מבחנים קבוצתיים לבחינת תכונות ומאפיינים אישיים. השלב האחרון של הליך הקבלה לתוכנית הינו ראיון אישי. עדכון על קבלה לתוכנית יועבר עד לחודש ספטמבר.

 • כן. עתודאים מוזמנים להצטרף לתוכנית וליהנות כמו חבריהם לתוכנית ממלגת המחיה וממרחב עבודה אישי בכותלי הפקולטה.

 • בהחלט! התוכנית מעניקה העשרה טכנולוגית וכלים מתחום ה-Soft Skills דוגמת – ניהול זמן, עבודת צוות, העברת פרזנטציות וכלים נוספים אשר יכולים להיות שימושיים מאוד גם בביצוע עבודה מחקרית.